Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Rok akademicki 2018/2019

 

Ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

Prodziekan ds. kształcenia i studiów doktoranckich

Przewodniczący Komisji

 

Dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa

 

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

 

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Dyrektor Instytutu Administracji

 

Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Europeistyki

 

Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

 

Dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

 

Dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

 

Dr hab. Beata Kucia-Guściora

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

Dr hab. Tomasz Sienkiewicz

 

Dr hab. Michał Domagała

 

Dr Aneta Biały

 

Dr Jerzy Parchomiuk

 

Dr Małgorzta Ganczar

 

Dr Jacek Trzewik

 

Dr Piotr Sławicki

 

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

sekretarz Komisji

 

 

Przedstawiciele Studentów:

Karolina Wyszyńska

Natalia Kuźmińska

Szymon Milewski

Filip Gołębiowski

Hubert Skrobański

Mykhailo Hafych

Tomasz Zarębski

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 19:24 - Magdalena Sawa