Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski!

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej Prof. dr. hab. Andrzejowi Sękowskiemu, Kierownikowi Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych (Instytut Psychologii) 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu wręczył minister Andrzej Dera. Uroczystość odbyła się w piątek, 13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski brał udział w międzynarodowej konferencji - The International Human Learning Resources Network, który odbył się w Palm Springs w Stanach Zjednoczonych w dn. 16-23.10.2016. Prof. dr hab. Andrzej Sękowski jako Invited Speaker wygłosił wykład pt. Using Satir's Conception and Techniques in Work with Gifted and Talented Children.

 

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski brał udział w międzynarodowym kongresie - The 31st International Congress of Psychology - Diversity in Harmony: Insights from Psychology, który odbył się w Yokohamie w Japonii
w dn. 24-29.07.2016. Prof. dr hab. Andrzej Sękowski jako Invited Speaker wygłosił wykład pt. Psychological perspective and conditions of giftedness.

 

 

shp_logo_slajdProf. dr hab. Andrzej Sękowski i dr Barbara Cichy-Jasiocha brali udział w międzynarodowym kongresie The 10th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum - Longevity - a blessing or a curse? Medical, technological, curtural, socio-economic and legal aspects, który odbył się w dn. 30.06-02.07.2016 w Łodzi. Przedstawili poster pt. Before they become seniors. Life satisfaction in artistically gifted adults aged 50-60 years: An axiological perspective

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski brał udział w Radzie Naukowej w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach w dniu 28 maja 2016 r. w Warszawie. Wygłosił referat pt. Osiągnięcia akademickie i ich psychologiczne uwarunkowania.

 

 

 

swiat_wartosci_025
Towarzystwo Naukowe KUL wydało książkę "Świat wartości uczniów zdolnych" autorstwa B. Łubianki i A. Sękowskiego.
Publikacja składa się z pięciu zasadniczych części:
I) Wartości w ujęciu filozofii i psychologii
II) Osiągnięcia szkolne
III) System wartości uczniów zdolnych
IV) Wartości cenione przez uczniów zdolnych - badania własne
V) Implikacje teoretyczne i praktyczne badań nad wartościami uczniów zdolnych
 
  
   Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongresy i konferencje, w których brał udział Prof. dr hab. Andrzej Sękowski w 2015 roku:

 

-XXII Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2015. Międzynarodowe sympozjum News and current trends in psychology. Wykład pt. „Współczesne kierunki badań nad inteligencją, twórczością i wybitnymi zdolnościami” [Current trends in research on intelligence, creativity and giftedness]. Lublin, 20 kwietnia 2015

 

- Międzynarodowa konferencja - Excellence in Education: Creativity – Innovation Challenge. Lecture: Intelligence, Creativity & Achievements Motivation as Predictors of Outstanding Achievements of Gifted Students. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1-4 lipca 2015
Uczestnictwo w Komitecie Naukowym konferencji

 

- The 14th European Congress of Psychology - Psychological conditions of human achievements. Lecture: Human Achievements as a Subject of Psychological Research in Europe. Milan, Italy 7-10 lipca 2015

 

- 2nd International Conference Giftedness and Creativity - Developing trajectories of human potential. Lecture: Creativity and Intelligence in giftedness. Milan, Italy, 6-7 listopada 2015

 

30 września 2015
Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i uczestniczy w pracach Rady Naukowej CKE.

17 lutego 2015

Miło nam poinformować, że prof. Andrzej Sękowski został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN.


maj 2012

 

Profesor Andrzej Sękowski jako Keynote Speaker na najbliższych kongresach psychologicznych.

 

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został zaproszony jako Keynote Speaker oraz Invited Speaker do udziału w trzech ważnych konferencjach międzynarodowych, które odbędą się w najbliższym czasie. Na dwóch z nich jest jedyną osobą reprezentującą Polskę w takim charakterze.

 

Kongresy:
- 13th European Congress of Psychology, Stockholm, 9-12 July 2013 -  Keynote Speaker
www.ecp2013.se
- 48th Congress of the German Psychological Society, Bielefeld, 23-27 September 2012 – Keynote Speaker
http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/bielefeld_university_to_the_host
- XXX International Congress of Psychology (ICP), Cape Town, 22-27 July 2012 – Invited Speaker
www.icp2012.com

 

 

sierpień 2011

 

   

Przegląd Psychologiczny redagowany w Naszej Katedrze

znalazł się na prestiżowej liście ERIH*

 
* ERIH (European Reference Index for the Humanities) są to listy indeksujące czasopisma naukowe z piętnastu dyscyplin humanistycznych (antropologia, archeologia, historia sztuki i architektura, filologia klasyczna, gender studies, historia, historia i filozofii nauki, lingwistyka, literatura, muzykologia i muzyka, studia orientalistyczne i afrykanistyczne, edukacja, filozofia, psychologia, religioznawstwo i teologia), tworzone przez Europejską Fundację Nauki (ESF – European Science Foundation).

 
 
 
czerwiec 2010
 
Towarzystwo Naukowe KUL wydało książkę "Zdolności człowieka
w ujęciu współczesnej psychologii"

pod red. A. Sękowskiego i W. Klinkosza.
Wśród autorów zamieszczonych tekstów są między innymi:
Ewa Czerniawska, Bogdan Zawadzki, Wiesława
Limont, Maria Ledzińska, Andrzej Sękowski, Waldemar Klinkosz.
Publikacja składa się z czterech zasadniczych części:
I) Osobowość a osiągnięcia edukacyjne
II) Rola zdolności w dochodzeniu do wysokich osiągnięć
III) System wartości osób uzdolnionych
IV) Zdolności specjalne a aktywność w różnych dziedzinach życia.
  
   Zapraszamy do lektury.
 
26.01-28.01 2007

W Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie PTP-u. Prof. Andrzej Sękowski został ponownie wybrany na wiceprzewodniczacego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


08.01. - 21.01.2007 Zakopane

Warsztaty psychologiczne dla wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży w ramach projektu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci poprowadził prof. dr hab. Andrzej Sękowski


styczeń 2007

W roku 2007 będą kontynuowane badania międzykulturowe-porównawcze w ramach programu koordynowanego przez dr Filipa De Fruyt z Uniwersytetu w Gent "Personality Profiles of Ages across Cultures:Informant Ratings of Adolescent Indyviduals and Nations (NEO-Pi-3; Form R., 2005). Tłumaczenia metody oraz badań polskich studentów podjął się prof. dr hab. Andrzej Sekowski oraz o.dr Waldemar Klinkosz.


styczeń 2007

W Katedrze kontynuowane są badania międzykulturowo-porównawcze w ramach programu "Personality of Ages across Cultures: Informant Ratings of Adolescent Indyviduals and Nations (National Charakter Survey - NCS; Peabody, 1985)", koordynowanego przez dr Filipa de Fruyt.

 

1-2 grudnia 2006

Na konferencji w Chełmie "Wyzwania współpracy transgranicznej Polska-Ukraina" prof.dr hab. Andrzej Sękowski przedstawił referat pt. Stereotypy i uprzedzenia w relacjach transgranicznych.

 

20 listopada 2006, Zamek Królewski w Warszawie

Kierownik naszej Katedry został zaproszony na uroczystość wręczenia stypendiów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.. Przedstawił wykład pt. Rola inteligencji i zdolności w rozwoju ucznia wybitnie zdolnego.


18-19 października 2006

W Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego". Prof. dr hab. A. Sękowski przedstawił wykład pt. Aksjologiczne aspekty osiągnięć człowieka.

 

Od maja 2006

Począwszy od maja Prof. Andrzej Sękowski i o.dr Waldemar Klinkosz biorą udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Personality Profiles of Ages accross Cultures: Informant Ratings of Adolescent Individual and Nations. program kordunują Robert R. McCrae i Filip De Fruyt.

Kwicień 2006

Prof. A. Sękowski przebywa na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w ramach programu Sokrates-Erazmus. Przedstawił dla włoskich studentów wykład pt. Current Trends in Research on Creativity and Giftedness.

 

22 lipca 2006

Prof dr hab A. Sękowski oraz ojciec dr W. Klinkosz. przedstawili plakat pt.: " H. Schuler and M. Prochaska's Leistungsmotivationsinventar (LMI). Polish version of the Achievement Motivation Inventory" na konferencji w Atenach: 13-th European Conference on Personality.

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 13:28 - Barbara Cichy-Jasiocha