logo_equal_02 Per linguas mundi ad laborem

Magda Szubielska, Gosia Torój i Agnieszka Trojanowska rozpoczęły realizację projektu badawczego, którego celem jest pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym w zdobyciu pracy poprzez poszerzanie ich znajomości języka angielskiego. Projekt funkcjonuje na zasadzie Partnerstwa pomiędzy: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Polskim Związkiem Niewidomych i Uniwersytetem Warszawskim. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, współfinansowany ze środków EFS.
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2007, godz. 15:44 - Piotr Francuz