Prowadzący

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

Liczba godzin: 90

Liczba punktów ECTS: 4

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć:

 1. pisze pracę licencjacką na wybrany temat
 2. gromadzi literaturę podmiotu i przedmiotu
 3. przedstawia na zajęciach fragmenty pracy
 4. poznaje współczesne strategie analizy i interpretacji tekstu

Forma zaliczenia przedmiotu

obecność i aktywność na zajęciach, przedstawianie prowadzącemu w odpowiednim czasie fragmenty pracy

Treści programowe

współczesne strategie analizy tekstu literackiego w szkole

Literatura

 1. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej, Warszawa 1974;
 2. Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki, pod red. B. Chrząstowskiej, Warszawa 1995;
 3. J. Kaniewski, Od czytania do pisania. Interpretacja tekstu literackiego w szkole średniej, Poznań 2002;
 4. A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003;
 5. M. Łojek, Z dydaktyką literatury na co dzień, Bydgoszcz 2004;
 6. Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005;
 7. S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2013, godz. 15:09 - Aleksandra Dziak