Ważniejsze publikacje

 

 • M. Kacprzak, P. Kulicki, R. Trypuz, K. Budzyńska, P. Garbacz, M. Lechniak, P. Rembelski, Using Perseus system for modelling epistemic interactions, in: P. Jedrzejowicz, I. Czarnowski, R. J. Howlett and L. C. Jain (eds.), Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, 4th International Conference, AMSTA-10, Springer 2010 [forthcoming]
 • R. Trypuz, P. Kulicki, A systematics of deontic action logics based on Boolean algebra, Logic and Logical Philosophy, [forthcoming], [PDF]
 • P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Ontologia w rozwiązywaniu zadań. DiaLogikon, vol. XV [forthcoming]
 • P. Kulicki, Informatyczny model realizacji celów i jego zastosowanie do argumentacji, DiaLogikon, vol. XV [forthcoming]
 • P. Kulicki, Co może policzyć komputer, w: B. Paź ed, Leibniz. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii, Aureus, Kraków 2010 [forthcoming]
 • P. Garbacz, R. Trypuz, B. Szady, P. Kulicki, P. Grądzki and M. Lechniak,  Towards a formal ontology for history of church administration, International Conference on Formal Ontology in Information Systems, Toronto, Canada, May 11-14, 2010, IOS Press [forthcoming]
 • P. Kulicki, Systemy sylogistyki dowodowej, Roczniki Filozoficzne 58 (2010) nr 1
 • P. Kulicki, Analiza systemowa a filozofia, Roczniki Filozoficzne 58 (2010) nr 1
 • P. Kulicki, Hallden Incomplete Calculus of Names, Bulletin of the Section of Logic, 39 (2010) nr 1
 • P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Tadeusza Czeżowskiego koncepcja przekonań a filozoficzne podstawy inżynieryjnej ontologii przekonań, Ruch Filozoficzny 1, 2009, str. 709-724
 • P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Beyond Public Announcement Logic, An Alternative Approach to some AI Puzzles, W: B. Mertsching, M. Hund, and Z. Aziz (Eds.): KI 2009, LNAI 5803, s. 379–386, 2009 [PDF]
 • P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, A formal model for epistemic interactions, W: New Challenges in Computational Collective Intelligence" (published in Springer series Studies in Computational Intelligence), Ed.: Ngoc Thanh Nguyen, Radoslaw Katarzyniak, Adam Janiak. pp.  205-216 [PDF]
 • P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Do you still want to vote for your favorite politician? Ask Ontobella! FOMI 2009 - 4TH Workshop on Formal Ontologies Meet Industry,  IOS Press, pp. 102 - 113 [PDF]
 • P. Garbacz, P. Kulicki, M. Lechniak, R. Trypuz, Inżynieryjna ontologia przekonań Ontobella, W: A Grzech, K. Juszczyn, H. Kwaśnicka, N. T. Nguyen ed., Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, s. 301-313, Warszawa 2009 [PDF]
 • P. Kulicki, Remarks on Axiomatic Rejection in Aristotle's Syllogistic, w. Studies in Logic and Theory of Knowledge, v. 5, TN KUL 2002, str. 231-236. [PDF]
 • P. Kulicki, The Use of Axiomatic Rejection, Logica Yearbook 1999, Praga 2000, pp. 109-117. [PDF]
 • P. Kulicki, Axiomatic rejection in first order theories (abstract), Bulletin of Symbolic Logic, vol. 5, nr 1, 1999, pp. 118 – 119.
 • P. Kulicki, Logika programowania a sylogistyka Arystotelesa, Roczniki Filozoficzne, tom XLVI-XLVII, zeszyt I, 1998-1999, str. 233-237.
 • P. Kulicki, Modele dla sylogistyki Arystotelesa w dziedzinie dwuelementowej, Roczniki Filozoficzne, tom XLVI-XLVII, zeszyt I, 1998-1999, str. 239-242.
 • P. Kulicki, Reprezentacja wiedzy negatywnej przy opracowaniu komputerowym fragmentu Pisma Świętego, Roczniki Filozoficzne, tom XLVI-XLVII, zeszyt I, 1998-1999, str. 243-254.
 • P. Kulicki, Logika jako narzędzie w technice informatycznej, Studium Vilnense, 1998, vol. 8, nr 1, str. 97-99.  [PDF]
 • P. Kulicki, Reprezentacja negatywnych aspektów wiedzy w Prologu, w: Z. Bubnicki, A. Grzech (red), Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Wrocław 1997, str. 49-53.

Autor: Piotr Kulicki
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015, godz. 23:11 - Andrzej Zykubek