Fagus sim

Problematyka Naukowa

                Grafika Inżynierska  CAD 2D/3D, Grafika komputerowa, Projektowanie koncepcyjne, Modelowanie trójwymiarowe, Wirtualne rzeźbienie, Wizualizacja, Animacja, Skaning Laserowy 3D, Chmury punktów, Architektura Krajobrazu, Architektura i Urbanistyka, Ekologia, Leśnictwo.  


Przebieg pracy

 

Od 02.2013 do dziś - Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekologii Krajobrazu, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Grafika Inżynierska [CAD 2D], Grafika Inżynierska [CAD 3D].

 

Od 06.2009 do 02.2013 - Asystent naukowo-techniczy/Samodzielny referent techniczny w Katedrze Ekologii Krajobrazu, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Grafika Inżynierska [CAD 2D], Grafika Inżynierska [CAD 3D].

 

2009 - uzyskanie tytułu Magistra Inżyniera.

 

Od 10.2008 do 06.2009 - Student stażysta w Katedrze Ekologii Krajobrazu, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Grafika Inżynierska [CAD 2D], Grafika Inżynierska [CAD 3D].


Certyfikaty

 

Autodesk 3D Max

·         Level II. nr. 1G4GEWBMGG2

 

Autodesk 3D Max Design

·         Level I. nr. 1793360870

·         Level II. nr. 1FJMMFJMM4

·         Level III. nr. 1538313735

 

Autodesk AutoCAD

·         Level I. nr. 11NNCTLL71

·         Level II. nr. 1898705954

·         Level III. nr. 12PXVEWPP0

 

Autodesk Revit Architecture

·         nr 18060541A3

 

AutoCAD 2013 Certified Professional

           nr 00296287

 

3DS Max 2013 Certified Professional 

           nr 00323749

 

AutoCAD 2015 Certified Professional

           nr 00378665

 

3DS Max 2015 Certified Professional 

           nr 00378821

 

Revit Architecture 2015 Certified Professional

           nr 00408965

 

Publikacje

 

2014

 • Kozak I., Węgiel A., Strzeliński P., Frąk R., Stępień A., Kociuba P., Kozak H. 2014. FORKOME model application for prognosis of forest fires. Ekológia (Bratislava), 33(4): 391–400.
 • Stępień A., Kozak I., Kociuba P., Kozak H. 2014. Perspektywy zastosowania programów 3ds Max do wizualizacji obiektów wąwozu w Lublinie. W: E. Trzaskowska [red.]. Wąwozy i suche doliny - potencjał i zagrożenia. Wydano przez Urząd Miasta Lublin. Lublin, s. 269-278.
 • Stępień A., Kozak H., Kozak I., Kociuba P. 2014. Cyfrowa fotografia i modele 3D w badaniach krajobrazów kulturowych. Problemy Ekologii Krajobrazu Warszawa IGiPZ PAN i PAEK, 38, s. 149-160.
 • Козак I., Стшелінський П., Венгєль A, Завіла-Нєдзвєцкий T., Засада M., Стемпень А., Koцюбa П., Koзaк Г. 2014. Приклади метризації і прогнозування біомаси соснових деревостанів у Польщі. Wisnyk Lwiwskoho Uniwersytetu. Seria Geograficzna, 45, s. 20-28.
 • Kozak H., Kozak I., Stępień A. 2014. Греко-католицький цвинтар Старого Брусна як приклад сакрального мистецтва у культурних ландшафтах пограниччя. W: J. R. Rak [red.] Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty-Podkarpacie-Roztocze. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2014, s. 299–319.

2013

 

 

2012

 • Kozak I., Mikusiński G., Stępień A., Kozak H., Frąk R. 2012. Modeling forest dynamics in a nature reserve: a case study from south-central Sweden. Journal of Forest Science. 58, (10): 436–445.
 • Kozak H., Stępień A., Kozak I. 2012. Three-dimension modeling in reconstruction of old wooden church in Ukraine. Kultura i Historia, 21.
 • Kozak I, Stępień A., Kozak H., Shuber P. 2012. Prognozowania zmian podwydziałów leśnych. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2012, 365–385.
 • Kozak I, Węgiel. A., Strzeliński P., Stępień A., Kozak H., Frak R. 2012. Przykład prognozowania zmian lasów sosnowych z zastosowaniem danych SILP. Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. 9, s. 14-20.

 

2011

 

 

2010

 

 • Коzак І., Frąk R., Stępień А. Коzак H. 2010. Modele FORKOME I CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Szackim Parku Narodowym. Науковий вісник Волинського національного університетуім. Лесі Українки. Науки біологічні, 18. s. 3 – 7.
 • Козак Г., Козак І., Стемпень А. 2010. Проблеми і перспективи розвитку прикордонних населених пунктів на прикладі села Потелич. В кн. Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах. Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної коніеренції. Луцьк. 14-15 жовтня 2010 року. s. 47-51

 

2009

 

 • Kozak I., Frąk  R., Stępień A., Kozak H. 2009. Modele komputerowe FORKOME i CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Roztoczańskim Parku Narodowym. W ks.: „Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza – regionu pogranicza” pod redakcją Romana Reszela, Tadeusza Grabowskiego. Zwierzyniec, 9-10 września 2009r, 169-179

 

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2015, godz. 13:18 - Adam Stępień