7 stycznia

 • Przyjął Pana Krzysztofa Stanowskiego Prezesa Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”
 • Spotkał się Księdzem Prałatem Tadeuszem Kądziołką Prezesem Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie

8 stycznia

 • W siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego wziął udział w spotkaniu Noworocznym, połączonym z wręczeniem Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta.

9 stycznia

 • W Warszawie spotkał się z Panem Bogdanem Borusewiczem Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Spotkał się z Panem Włodzimierzem Karpińskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

10 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami Wydziałów KUL

11 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu z Kierownikami agend KUL

13 stycznia

 • W kościele akademickim KUL wygłosił homilię oraz przewodniczył koncelebrowanej Mszy Świętej transmitowanej przez TVP Polonia

14 stycznia

 • Spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie wizytacji na kierunku „architektura krajobrazu”
 • Przyjął Panią Teresę Księską-Falger Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
 • Przewodniczył spotkaniu z władzami i dyrektorami instytutów Wydziału Nauk Społecznych KUL

15 stycznia

 • Spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na zakończenie wizytacji na kierunku „architektura krajobrazu”

16 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu z władzami Fundacji P. Włodkowica
 • Spotkał się  z Panem dr. Krzysztofem Żukiem Prezydentem Miasta Lublin
 • Przyjął Ks. Tomasza Kota Prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego

17 stycznia

 • Przewodniczył spotkaniu z władzami oraz dyrektorami instytutów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

21 stycznia

 • Wziął udział w spotkaniu opłatkowym Księży Studentów KUL

22 stycznia

 • Przyjął Księdza Profesora Tadeusza Zasępę Rektora Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku

23 stycznia

 • Przyjął Pana Profesora Witolda Zatońskiego wraz z zespołem ds. organizacji Międzynarodowej Konferencji: „Troska o zdrowie i analfabetyzm zdrowotny w Europie”
 • Przewodniczył spotkaniu z Dyrektorami Ośrodków Badawczych KUL

24 stycznia

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie wizytacji instytucjonalnej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL
 • Przewodniczył Uroczystości Promocji Doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych KUL
 • Gościł Pana Profesora Mirona Czerniec Prorektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu i Pana Zbigniewa Wojciechowskiego
 • Z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu gościł Redaktorów Naczelnych lubelskich mediów

25 stycznia

 • Złożył wizytę Panu Krzysztofowi Hetmanowi Marszałkowi Województwa Lubelskiego

26 stycznia

 • Spotkał się z Księdzem Infułatem Ireneuszem Skubisiem Redaktorem Naczelnym Tygodnika „Niedziela”
 • Złożył wizytę Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Wacławowi Depo Metropolicie Częstochowskiemu
 • Gościł w Klasztorze Ojców Paulinów w Częstochowie i nawiedził Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej

28 stycznia

 • W Warszawie uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski Seniora

29 stycznia

 • Spotkał się z Ks. Profesorem Jarosławem Popławskim Dyrektorem Biura Zarządu Głównego TP KUL oraz Ks. Profesorem Piotrem Szczurem Prezesem Lubelskiego Oddziału TP KUL

30 stycznia

 • Wziął udział w spotkaniu Rady Bibliotecznej
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego

31 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu