Przedstawiciele Instytutu Ekonomii i Finansów
w komisjach i zespołach projakościowych

Koordynator kierunku Ekonomia:
dr Mirosław Urbanek

 

Rada Programowa dla kierunku Ekonomia:

- dr Mirosław Urbanek - koordynator kierunku

- dr hab. Bartosz Jóźwik

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL

- dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL

- dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL

- dr Joanna Nucińska

- dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

- dr hab. Bartosz Jóźwik

- dr Mirosław Urbanek

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

 

 

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2020, godz. 21:40 - Joanna Nucińska