Przedstawiciele Instytutu Ekonomii i Finansów
w komisjach i zespołach projakościowych

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

- dr hab. Bartosz Jóźwik

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia i Strategii Rozwoju:

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

- Kinga Jagiełło (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja ds. Promocji:

dr Mariusz Sokołek

Instytutowy Zespół ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK):

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

- dr Dorota Tokarska

Instytutowy Zespół ds. reformy programów studiów na rok akademicki 2019/20 dla kierunku ekonomia

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- dr Jarosław Kuśpit

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

- mgr Monika Wójcik

- ... (przedstawiciel studentów)

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019, godz. 18:52 - Joanna Nucińska