Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej zorganizowała seminarium naukowe pt.: „Doświadczenia samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju regionalnego”. Seminarium odbyło się w dniu 21 stycznia 2013 roku (poniedziałek) w sali DMMII-134 Instytutu Politologii KUL. I p. (ul. Droga Męczenników Majdanka 70).

 

Program seminarium:

Otwarcie seminarium: Prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik, Dyrektor Instytutu Politologii KUL

 

Dr Lech Jańczuk, KUL

Instytucjonalne determinanty rozwoju regionalnego

 

Artur Soboń, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego

Sukcesy i porażki we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

 

Mirosław Król, Starosta Powiatu Świdnickiego

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu świdnickiego

 

Panel dyskusyjny: prowadzenie dr Lech Jańczuk

 

Organizacja: dr Lech Jańczuk

 

Plakat informacyjny

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2013, godz. 10:40 - Lech Jańczuk