Sinologia
studia stacjonarne I stopnia

 

Sinologia jest na naszej Uczelni kierunkiem nowym, lecz będzie to trzeci w Polsce ośrodek uniwersytecki, który daje możliwość nauki języka chińskiego nie tylko od strony teoretycznej i praktycznej, lecz posiada również w swej ofercie szeroką gamę zajęć w zakresie literatury, kultury, filozofii oraz historii Chin.

 

O studiach

 

Program studiów kładzie nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka chińskiego, zdobywaną przy pomocy najlepszych fachowców z kraju i lektorów z Chin. Studia te umożliwią zdobycie gruntownej wiedzy na temat historii, języka i literatury chińskiej oraz niezbędną orientację z innych obszarów kultury Państwa Środka. Znaczna liczba zajęć z translatoryki, umożliwiających praktyczny trening w tłumaczeniach ustnych i tekstowych z różnych dziedzin jest również bezwzględnym atutem mogącym mieć duży wpływ na późniejsze perspektywy pozyskania pracy. Novum w skali nie tylko krajowej stanowić będą wykłady na temat współczesnego konfucjanizmu. Sinologowie – poza lektoratem języka europejskiego – zetkną się także z podstawami klasycznego języka chińskiego oraz drugiego języka orientalnego (japońskiego) i zapoznają się poprzez e-learning z innymi kulturami Orientu.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne
Dalsze doskonalenie warsztatu umożliwią najbardziej pracowitym i najzdolniejszym studentom wyjazdy na roczne praktyki językowe w Chinach. W perspektywie znajdą się także krótkoterminowe praktyki w krajowych firmach i instytucjach utrzymujących kontakty z Chinami.

 

Co po studiach?

 

Absolwent Sinologii będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się językiem chińskim. Ponadto będzie rzadkim, biegle władającym tym językiem specjalistą na polskim rynku przygotowanym do pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Warunki przyjęcia:

Zobacz: Serwis rekrutacyjny

Autor: Jarosław Zawadzki
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2013, godz. 07:47 - Jarosław Zawadzki