Lublin, obok Warszawy, stanowi doskonałą przestrzeń do opisu relacji szlacheckości i miejskości, a ściślej wpływu pierwszej, dominującej wartości na drugą, defensywną w polskich warunkach kulturowych opisanego okresu. Miasto nad Bystrzycą było miejscem obrad sejmów, sejmików i Trybunału Koronnego. Ponadto miały tu swoje centra województwo i gród oraz sądy ziemskie i grodzkie. Sejmiki obradowały w Lublinie od roku 1532, kiedy przeniesiono tę instytucję szlacheckiej demokracji z Urzędowa do grodu nad Bystrzycą. W mieście przebywało wielu przedstawiciele szlachty zjeżdżający tu przede wszystkim na posiedzenia Trybunału Koronnego od chwili jego ustanowienie w roku 1578.

 

Arkadiusz Stasiak

Autor: Bogumił Szady
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2013, godz. 13:12 - Bogumił Szady