Katedra Literatury Staropolskiej KUL

 

zaprasza na ósme posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

 

Convivium

 

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

 

Prof. UMCS dr hab. Dariusz Chemperek

 

historyk literatury,

kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej UMCS,

autor książek „Umysł przecię z swojego toru nie wybiega”. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego (1998), Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka

drugiej połowy XVII wieku (2005), licznych edycji krytycznych

oraz wielu studiów poświęconych dawnej literaturze polskiej

 

wygłosi referat

 

Obraz Moskala w literaturze polskiej okresu Wielkiej Smuty

 

Spotkanie odbędzie się

30 stycznia 2013 r. o godz. 15.30 w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

Autor: Jarosław Bedyniak
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, godz. 19:52 - Jarosław Bedyniak