Wykaz  publikacji  i innych prac naukowych  prof. Tomasza Gruszeckiego (okres po habilitacji) 

 

 

I. KSIĄŻKI AUTORSKIE (własne  publikacje książkowe)

 1. Instytucje i rynki finansowe. (podręcznik) 318 str. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, W-wa,1998, Nakład: 2 tys. egz.
 2. Współczesne teorie przedsiębiorstwa, 20 ark. wyd., PWN 2002
 3. Nagrody Nobla w ekonomii, Wyd. Verba, 78 str. Lublin, 2001
 4. Pieniądz w dziejach gospodarczych Polski, Wyd. KUL, Lublin, 2003
 5. Teoria pieniądza i polityka pieniężna, podręcznik, Oficyna Ekonomiczna, 324 s., Kraków, 2004
 6. W druku: Świat na długu, Wyd. KUL, Lublin, 2012
 7. W druku: Nowe zjawiska na rynku finansowym, red. razem z J. Bednarzem, wyd. KUL 2012

 

II. PUBLIKACJE  NAUKOWE W WYDAWNICTWACH  ZWARTYCH (tylko ksiązki) 

 1. Od socjalizmu do gospodarki rynkowej. Księga dedykowana prof. S. Kurowskiemu, redakcja pracy zbiorowej i wstęp, wyd. VERBA, Lublin 2000
 2. Problemy transformacji krajów postkomunistycznych na przykładzie Polski (1990-99), artykuł, 24 str., zamieszczony w poz. 1
 3. Transformacja  gospodarcza a dekomunizacja /w:/ Od totalitaryzmu do demokracji, Ośrodek Myśli Politycznej, Studia i Analizy, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Kraków 2001
 4. Przedsiębiorstwo (firma)  we współczesnej ekonomii i w nauce Spolecznej Kościoła; rozdział w  pracy zbiorowej: "Jan Paweł II. Centesimus Annus.Teksty i komentarze", wyd. KUL 1998
 5. Krytyka tradycyjnej teorii przedsiębiorstwa (firmy) /w:/  Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2001
 6. Oszczędności a rozwój gospodarczy /w:/ Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce, praca zb. pod red. K. Kłosińskiego, wyd. KUL, Lublin 2004
 7. Ewolucja rynku finansowego w Polsce od 1990 roku artykuł /w:/ Transformacja polskiej gospodarki, pod red .J. Michałowskiego, Verba, Lublin 2002
 8. Reforma pieniężna W. Grabskiego: ile warta jest stabilność pieniądza. /w:/  Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu, Red. J. Konefał, S. Wójcik, Towarzystwo Naukowe KUL, 2005
 9. Instytucjonalno-prawne regulacje upadłości /w:/ Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, praca zb. pod red. E. Mączyńskiej, Szkoła Główna Handlowa, W- wa 2008
 10. Instytucjonalno-prawne regulacje upadłości, /w:/ - jak. wyżej
 11. Światowy system walutowy - możliwe scenariusze rozwoju sytuacji /w:/ Ekonomia- Etyka- Organizacja, Wydział Zarządzania UW,2009
 12. Imperium Amerykańskie /w:/ Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI ,  red. K. Kłosiński, Wyd. KUL, Lublin 2009
 13. Kiedy wejść do strefy euro i jakiego euro - argumenty ekonomiczne i polityczne /w:/ Polska na drodze do euro, red. A.Sroka, K.A.Wojtaszczyk, Instytut Nauk Politycznych UW W-wa 2009
 14. Kryzys międzynarodowego systemu walutowego  a spory o pieniądz /w:/ Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej, red. naukowa Jan L.Bednarczyk, CeDeWu 2010
 15. Perspektywy strefy euro /w:/ Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, red. J.Bednarczyk ,W.Przybylska- Kapuścińska, CeDeWu, W-wa 2011
 16. Bloated Financial Sector. The Phenomenon of Financialization Illustreted With the Example of The American Economy  /w:/ Global Economy Challenges Of the 21st   Century, ed. by S.Bukowski, Technical University of RADOM, Publishing Office, 2010

 

III. ARTYKUŁY, 2009-2012 r.

 1. Deflacja czy inflacja, (w:) Gazeta Bankowa, nr 20/2009
 2. Dług, Chiny i złoto, (w:) Gazeta Bankowa, nr  21/2009
 3. Sukces dyplomatyczny, (w:) Gazeta Bankowa, nr 15(1067) 14 kwietnia 2009, ss. 20 -22
 4. Chińskie wyzwanie, (w:) Gazeta Bankowa, nr 16/2009
 5. BRIC bez R, (w:) Gazeta Bankowa, nr 12(1064) 23 marca 2009, s.23
 6. Co na to Keynes? (w:) Gazeta Bankowa, nr 13/2009
 7. Trening wyobraźni, (w:) Gazeta Bankowa, nr 9/2009
 8. Model zawiódł, (w:) Gazeta Bankowa, nr 10.2009
 9. Dolarowa bomba, (w:) Gazeta Bankowa, nr 11/2009
 10. Kryzys i co dalej, (w:) Gazeta Bankowa, nr 5/2009
 11. Szwajcarskie cięcie, (w:) Gazeta Bankowa nr 13(1064) 23 marca 2009, s. 22
 12. Chwiejny dolar (w:) Gazeta Bankowa, nr 25(1077), 22 czerwca 2009, ss. 24-25.
 13. Kolosalny przywilej, (w:) Gazeta Bankowa, nr 29 (1081) 20 lipca 2009, ss. 24-26.
 14. Chińska ofensywa (w:) Gazeta Bankowa, nr 30(1082) 27 lipca 2009, ss. 24-25
 15. Król dolar? w:) Gazeta Bankowa, nr 35 (1087) 31 sierpnia 2009, ss. 26-28.
 16. Renminbi kontra dolar (w:) Gazeta Bankowa, nr 36 (1088), 07 września 2009, ss. 24-26.
 17. Fed do likwidacji?  (w:) Gazeta Bankowa, nr 24 (1076) z 15 czerwca 2009, ss.34-35.
 18. USA – depresja czy ozdrowienie? (w:) Gazeta Bankowa, nr 35 (1087) 31 sierpnia 2009, ss. 14 – 18
 19. Na zakręcie, (w:) Gazeta Bankowa, nr 39 (1091), 28 września 2009, ss. 24-28.
 20. Chimeryka na rozdrożu (w:) Gazeta Bankowa, nr 40 (1092) 5 października 2009, ss. 28-30.
 21. SDR na chińskiej walucie? (w:) Gazeta Bankowa, nr 41 (1093) 12 października 2009, ss. 26-28.
 22. Dolar kontra euro,(w:) Gazeta Bankowa, nr 44 (1096) 2 listopada 2009, ss. 23-25
 23. Gorączka złota (w:) Gazeta Bankowa, nr 47 (1099) 23 listopada 2009, ss. 16 -20.
 24. Dylemat Triffina (w:) Gazeta Bankowa, nr 48 (1100) 30 listopada 2009, ss. 20-23
 25. Chińskie aspiracje(w:) Gazeta Bankowa, nr 48 (1100) 30 listopada 2009, s. 24.
 26. Zima Kondratiewa (w:) Gazeta Bankowa, nr 49 (1101) 07 grudnia 2009, s.63
 27. Przerośnięta sfera. (w:) Gazeta Bankowa, nr 01/1106 luty 2010, ss. 67-72.
 28. Greckie memento, czyli rozważania o eurolandzie (w:) Gazeta Bankowa, nr 03/1107 marzec 2010, ss.123-126,
 29. Najbliższe 15 lat – scenariusz optymistyczny  (w:) Gazeta Bankowa, nr 04/1108 kwiecień 2010, ss. 128-129
 30.  Deflacja czy inflacja (w:) Gazeta Bankowa, nr 20(1072) 18 maja2009, ss.42-43
 31. Lekcja Hiszpanii (w:) Gazeta Bankowa, nr 05/1109, maj 2010, ss.113-116
 32. Przyszłość euro-dyskusja, (w:) Gazeta Bankowa, nr 7-8/2010
 33. Czy świat zbankrutuje? (w:) Gazeta Bankowa, nr 11/2010
 34. Dług prywatny, (w:) Gazeta Bankowa, nr 12/2010
 35. Przerośnięta sfera (w:) Gazeta Bankowa,  Luty 2011 
 36. Zadłużona Europa,   (w:) Gazeta Bankowa,  marzec 2011
 37. Czy świat zbankrutuje? Wystąpienie w panelu, (w:) Gazeta Bankowa, nr 4/2011
 38. Kolejny bankrut w strefie, (w:) Gazeta Bankowa, nr 6/2011
 39. Największe bogactwo? (w:) Gazeta Bankowa, nr 7-8/2011
 40. Amerykański taniec, (w:) Gazeta Bankowa, nr 10/2011
 41. Widmo niewypłacalności państw (w:) Gazeta Bankowa, nr 11/2011
 42. Dług: kto jest winien?  (w:) Gazeta Bankowa, nr 12/2011  
 43. Chiny a złoto, (w:) Gazeta Bankowa, nr 1/ 2012
 44. Papier versus metal, (w:) Gazeta Bankowa, nr1/2012
 45. Błędy konstrukcyjne i wizje ratunku, (w:) Gazeta Bankowa, nr 2/2012

 

Autor: Tomasz Gruszecki
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2013, godz. 00:33 - Jarosław Gruda