Publikacje / Artykuły naukowe:

 

 1. Judyta Przyłuska: Dostosowanie podatku od wartości dodanej do norm Unii Europejskiej, w: Reforma systemu podatkowego w Polsce, pod red. J. Sikorski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2003, s. 274-284.
 2. Judyta Przyłuska: Świadczenie usług finansowych drogą elektroniczną, w: Innowacje na polskim rynku finansowym, t. III, pod red. K. Ciejpa-Znamirowski, KUL, Lublin 2004, s. 201-210.
 3. Judyta Przyłuska: Jednolity rynek ubezpieczeń – rozwiązania prokonsumenckie, w: Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych, pod red. K. Ciejpa-Znamirowski, M. Pawlak, KUL, Lublin 2004, s. 314-322.
 4. Judyta Przyłuska: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw determinuje efektywność zarządzania państwem, w: Efektywność zarządzania państwem w kontekście europejskiej integracji, Narodowa Akademia Zarządzania Państwem przy Prezydencie Ukrainy, cz. 1, Lwów 2004, s. 145-148.
 5. Judyta Przyłuska: Podatek VAT w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych i usługach transportowych, w: Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, pod red. J. Sikorski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004, s. 329-348.
 6. Judyta Przyłuska: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europoejskiej, w: Europejskie procesy integracyjne i współpraca transgraniczna: stosunki międzynarodowe, ekonomika, polityka, geografia, historia, prawo. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Wołyński im. Łesi Ukrainki w Łucku, Łuck 2005, s. 303-306.
 7. Judyta Przyłuska: Zmiany na polskim rynku ubezpieczeń na życie, w: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, pod red. M. Lisiecki, KUL, Lublin 2006, s. 427-438.
 8. Judyta Przyłuska: Strategia działania grupy PZU na rynku ubezpieczeń na życie w obliczu rosnącej konkurencji, w: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2007, s. 133-142.
 9. Judyta Przyłuska: Spekulacja czy inwestowanie? w: Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 637-649.
 10. Judyta Przyłuska: Współczesne zarządzanie siecią dystrybucji bezpośredniej w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, w: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 63-72.
 11. Judyta Przyłuska: Spekulacja a inwestowanie. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 1(37) Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, s. 99-111.
 12. Judyta Przyłuska: Innowacyjna gospodarka, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, Tom II. Zeszyty Naukowe nr 572, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 123-130.
 13. Judyta Przyłuska: Nowoczesne metody i narzędzia pracy z klientem w dystrybucji ubezpieczeń na życie, w: Nowe tendencje w zarządzaniu, red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 271-287.
 14. Judyta Przyłuska: Narzędzia kreowania świadomości ubezpieczeniowej w agencyjnej dystrybucji ubezpieczeń na życie, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (konferencja naukowa 20-22 wrzesień 2010, materiały pokonferencyjne w druku)
 15. Judyta Przyłuska: Popyt na ubezpieczenia życiowe w powiecie stalowowolskim w aspekcie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, w: Nowe tendencje w zarządzaniu, Tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 349-378.

 

Autor: Judyta Przyłuska
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2013, godz. 00:57 - Jarosław Gruda