OPIEKUNOWIE ROKU 

 

Studia stacjonarne:

 

1 rok studiów I stopnia - dr Magdalena Chudak mchudak@kul.pl

 

2 rok studiów I stopnia - dr Tomasz Niedokos niedokos@kul.pl

 

3 rok studiów I stopnia - dr Wojciech Guz wojciech.guz@kul.pl

 

 

1 rok studiów II stopnia - dr Łukasz Borowiec lukbor@kul.pl

 

2 rok studiów II stopnia - dr Ewelina Bańka ebanka@kul.lublin.pl

 

 

OPIEKUNOWIE SPECJALIZACJI

 

Studia stacjonarne:

 

specjalizacja pedagogiczna na studiach I stopnia - dr Piotr Steinbrich (piotr.steinbrich@gmail.com)

Specjalizacja kulturowa na na studiach I stopnia - dr Anna Antonowicz annaa@kul.pl

specjalizacja pedagogiczna na studiach II stopnia -  dr Piotr Steinbrich (piotr.steinbrich@gmail.com)

specjalizacja translatoryczna na studiach II stopnia - dr hab Konrad Klimkowski


Studia niestacjonarne:

OPIEKUNOWIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

dr Ewelina Mokrosz ewelina.mokrosz@kul.pl

& dr Sławomir Zdziebko szdziebko@kul.lublin.pl

 


 

OPIEKUNOWIE ROKU 

Studia niestacjonarne:

1 rok studiów I stopnia - dr Ewelina Mokrosz  ewelina.mokrosz@kul.pl

2 rok studiów I stopnia - dr Łukasz Borowiec  lukbor@kul.pl

3 rok studiów I stopnia - dr Kinga Lis kinga.lis@kul.lublin.pl

 

1 rok studiów II stopnia - dr Sławomir Zdziebko  szdziebko@kul.pl

2 rok studiów II stopnia - mgr Izabela Batyra  ixabela@kul.pl

 


OPIEKUNOWIE SPECJALIZACJI

 

Studia niestacjonarne:

specjalizacja pedagogiczna na studiach I stopnia - dr Tetiana Derkacz-Padiasek tderkacz@student.kul.lublin.pl

specjalizacja pedagogiczna na studiach II stopnia -  dr Ewa Guz ewaguz@kul.pl

 


EGZAMINATORZY Z JĘZYKÓW OBCYCH

 

Na rok akademicki 2016/2017 do przeprowadzania egzaminów z języka angielskiego dla doktorantów Uczelni zostali wyznaczeni nw. pracownicy Filologii Angielskiej:


na Wydziale Teologii – dr Artur Bartnik (bartnikart[at]kul.pl),

na WNH – dr Piotr Steinbrich (piotr.steinbrich@gmail.com),

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – dr Anna Antonowicz (annaa[at]kul.pl),

na Wydziale Filozofii – dr hab. Joanna Teske (jteske@kul.lublin.pl),

na Wydziale Nauk Społecznych – dr Anna Prażmowska (anna.prazmowska[at]gmail.com).

 

 

Autor: Magdalena Gałan
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 16:00 - Monika Nizioł