KATEDRY I INSTYTUTY HISTORII SZTUKI W POLSCE:

 

 

 

Instytut Historii Sztuki UJ

 

Instytut Historii Sztuki i Kultury - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Katedra Historia Sztuki i Kultury UMK

 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 

 

 

 


 

 

 

LUBELSKIE:

 

 

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie

 

Archidiecezja Lubelska

 

Archiwum Państwowe w Lublinie

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie

 

Niecodziennik biblioteczny

 

Muzeum Lubelskie

 

Muzeum Wsi Lubelskiej

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

 

Muzeum Nadwiślańskie

 

Zamki polskie

 

TOnZ Lublin

 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

 

Centrum Kultury w Lublinie

 

Fundacja niepodleglosci

 

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

 

Klaster Kultury Lubelszczyzny 

 

Oficjalny Portal Miasta Lublin

 

Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL

 

Galeria Labirynt

 

Gardzienice

 

 


 

 

 

BIBLIOTEKI I CZASOPISMA

 

 

 

 

Biblioteka Narodowa w Warszawie

 

Biblioteka Instytutu Sztuki PAN

 

Biblioteka SHS im. Prof. Jana Białostockiego

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Katalog rozproszonych bibliotek polskich 

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa

 

Europeana - Europejska Biblioteka Cyfrowa

 

NowaBiblioteka.pl - adresy e-booków

 

Wyszukiwarka i porównywarka e-booków 

 

Wyszukiwarka „Google Custom Search” z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

 

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

 

Spotkania z Zabytkami

 

Mówią Wieki

 

Sacrum et decorum

 

Nasza przeszłość

 

PAUza - tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności

 

Ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny Forum Akademickie 

 

 


 

 

 

 

RÓŻNE:

 

 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

 

Towarzystwo Karpackie 

 

Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich 

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Muzwum Narodowe w Warszawie

 

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie

 

Ochrona Zabytków

 

ARCHITEKCI POLSCY

 

Archeologia Polski

 

Archeolog.pl

 

Archeowieści

 

 

Web Gallery of Art

 

Sztuka zaprasza - malarstwo polskie


Galeroe sztuki współczesnej w Polsce

 

WYSTAWA HUCULSZCZYZNA 2012

 

Konferencja - naukowa.pl

 

Stowarzyszenie Miłośników Witraży

 

WIRTUALNY  ATLAS  HISTORYCZNY

 

 Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach
dawnej Rzeczpospolitej oraz Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja.

 


POCZĄTEK STRONY

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2016, godz. 11:08 - Ireneusz Marciszuk