Wspomnienie - PU 5 (139)

 

Olga i Kazimierz Ostaszewscy

 

W dniu 31 maja 2012 roku zmarł w Lublinie Łukasz Czuma, emerytowany profesor zwyczajny nauk ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybitny uczony, specjalista z zakresu teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej i doktryn ekonomicznych, oddany nauczyciel akademicki, działacz niepodległościowy, człowiek wielkiego serca, niezwykle skromny, wrażliwy i uczynny
 

Urodził się 9 czerwca 1935 roku w Zakopanem. Był siódmym dzieckiem Ignacego Czumy (1891-1963) i Lubow Szujskiej (1899-1984). Jako siódmy chłopak w rodzinie był chrześniakiem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Ojciec Ignacy Czuma był profesorem skarbowości i prawa skarbowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, posłem na Sejm RP, współtwórcą Konstytucji kwietniowej z 1935 roku, szambelanem papieża Piusa XII. Matka Lubow pochodziła z rodziny kniaziowskiej Szujskich, z dynastii Rurykowiczów, była absolwentką Konserwatorium Muzycznego w Krakowie. Stryjem Łukasza był generał brygady Walerian Czuma (1890-1962), oficer II Brygady Legionów Polskich oraz Dowódca Obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku.

Rodzina Czumów od 1922 roku związała życie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, który nie tylko był miejscem pracy, ale również domem. Dzieci wychowywane były w duchu religijnym i patriotycznym. Przykład prof. Ignacego Czumy, więźnia obu krwawych ideologii, odcisnął trwałe piętno na postawach i poglądach jego dziesięciorga dzieci, zwłaszcza synów: Huberta (1930), duszpasterza akademickiego, Łukasza (1935), profesora KUL, Andrzeja (1938), działacza niepodległościowego, posła i ministra oraz Benedykta (1941), działacza niepodległościowego.
(page} Po ukończeniu nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, Łukasz Czuma w 1952 r. zapisał się na studia na Sekcję Filozofii Praktycznej na wydziale filozoficznym KUL. Magisterium uzyskał w 1958 r. na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem prof. Hanny Waśkiewicz (1919-1993). Temat pracy magisterskiej brzmiał: Rola prawa w dziejach ludzkości w poglądach Władimira Siergiejewicza Sołowiewa (rosyjskiego myśliciela katolickiego z II połowy XIX wieku).

Strona 1 z 5 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5