Seria wydawnicza "Moralność życia społecznego"

wydawana przez Katedrę Teologii Moralnej Społecznej.

 

Redaktor naukowy serii Jerzy Gocko SDB.

 

Dotychczas ukazały się:

 

Więcej [+]

 

  

Książki do nabycia w Bibliotece Instytutu Teologii Moralnej C-854

podczas konsultacji lub dyżuru.

 

 

 

Tom 1:

Stanislava Gazurowa.

Wezwanie do odnowy moralnej życia społecznego w wypowiedziach Vaclava Havla.

Lublin 2011.

ISBN-978-83-770223-1-3 

 

Gazurova 

 spis treści

 

 od redakcji

 

 wstęp

 

 

 

Tom 2:

Maria Stryczek. Aksjologia sportu. Lublin 2011.

ISBN-978-83-924454-9-4

 

Stryczek

 

 

 spis treści

 

 od redakcji

 

 wstęp

 

 

 

 

Tom 3:

Paweł Kulicki.

Koncepcja moralności życia społecznego w ujęciu Marciano Vidala. Lublin 2012.

ISBN-978-83-924454-7-0

 

Kulicki

 spis treści

 table of contens

 indice

 

 

 od redakcji 

 wstęp

 

 estratto 

 

  

Tom 4:

Krzysztof Adamski. Klasa próżniacza w perspektywie katolickiej nauki społecznej. 2012.

ISBN-978-83-924454-8-7

 

Adamski

 spis treści

 

 od redakcji 

 

 wstęp

 

 

 

 

Tom 5: 

Iwona Sułek.

Posłannictwo mediów w perspektywie dokumentów Konferencji Episkopatu Włoch. Lublin 2012.

ISBN-978-83-924454-6-3

 

Sulek

 

 spis treści

 table of contents

 indice

 od redakcji

 wstęp

 summary

 estratto 

 

 

 

Tom 6: 

Przemysław Solarski SDB.

Wychowanie moralne w ujęciu Guido Gattiego SDB. Lublin 2013.

ISBN-978-83-924454-5-6

 

Solarski

 

 spis treści

 od redakcji 

 wstęp

 summary

 table of contents

 sommario

 indice

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2014, godz. 18:01 - Jerzy Gocko