Doktoranci przy Katedrze Teologii Moralnej Społecznej w roku akademickim 2015/16:

 

 

Rok IV: 

mgr Magdalena Łońska Postawowe założenia biopolityki w świetle nauczania Kościoła (otwarcie przewodu - 14.X.2014).

ks. mgr Przemysław Jaroć

Rok. III: 

mgr Katarzyna Kołtun

Rok II:

mgr Monika Wojciechowska

Rok I:

ks. mgr Daniel Glibowski

ks. mgr Wojciech Prawda

 

 

Otwarte przewody doktorskie:

  1. Lilia Prociv: Posłannictwo rodziny chrześcijańskiej w okresie totalitaryzmu stalinowskiego (1946-1953). Studium w świetle materiałów archiwalnych Instytutu Historii Kościoła we Lwowie. 
  2. s. Christofora Chava: Rodzina środowiskiem wychowania w świetle posoborowego nauczania Kościoła. 
  3. Wołodymir Hotsanyuk: Godność powołania lekarskiego w świetle ukraińskiej literatury deontologicznej i teologicznomoralnej. Próba oceny w świetle nauczania Kościoła. 
  4. Larysa Muzyka: Personalistyczny charakter życia społecznego. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania społecznego Kościoła. 
  5. Sławomir Chrześcijanek: Moralność życia społecznego w publikacjach ks. Stanisława Olejnika. 
  6. Ks. Przemysław Vogt: Godność i posłannictwo ludzi starszych. Studium teologicznomoralne. 
Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2016, godz. 11:20 - Jerzy Gocko