Materiały dla grupy 1.

(czwartek, godz. 9:10-10:40, sala CN-022)

 

 

 

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 21.02.2013 r.:

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 28.02.2013 r.:

 • G. Piotrowicz, Cyfrowa konwergencja bibliotek, archiwów i muzeów w erze informacji, [w:] Dobra kultury w Sieci, red. E. Herden, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2012, s. 23-39 [skan artykułu przesłany na adres e-mail: hs2012-2015@wp.pl].
 • Digitalizacja w muzeach. Rola Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów [czytaj online].

 

 Materiały na zajęcia, które odbędą się 7.03.2013 r.:

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 7.03.2013 r.:

 • A. Seidel-Grzesińska, Światowe standardy klasyfikacyjne i przykłady ich zastosowań w polskiej praktyce dokumentacji zabytków, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2008, s. 11-17.
 • K. Stanicka-Brzezicka, System klasyfikacji ikonograficznej Iconclass: charakterystyka, przykłady, zastosowania, problemy [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2008 s. 29-34.

 • A. Kłoczko, Uporządkować niemożliwe do uporządkowania. Zasady, metoda i problemy tworzenia słowników dla bazy danych rejestru zabytków nieruchomych, [online:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2008 s. 51-59.

[skany artykułów zostaną przesłane na adres e-mail: hs2012-2015@wp.pl].

 

Materiały do zajęć:

 1. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
 2. Federacja Bibliotek Cyfrowych
 3. Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
 4. Dublin Core Metadata Element Set
 5. Object ID
 6. Core Data Standard for ArchaeologicalSites and Monuments
 7. MIDAS
 8. CDWA
 9. CRM

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 21.03./4.04.2013 r.:

 • A. Wróbel, Fotogrametria [czytaj].

 

Materiały do zajęć:

 1. E. Hnat, Kompresja LZW, [czytaj].
 2. E. Kwaśnik, Fotogrametria a dzieła sztuki, [słuchaj].

Materiały na zajęcia, które odbędą się 11.04.2013 r.:

 • Zajęcia odwołane z powodu pełnienia funkcji organizatora konferencji "e-polonistyka 3" przez prowadzącego.

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 25.04.2013 r.:

 • R. Golat, Prawne aspekty digitalizacji zbiorów muzeów, "Spotkania z Zabytkami" 2012, nr 9-10, s. 19-23 [skan artykułu przesłany na adres e-mail: hs2012-2015@wp.pl].

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 23.05.2013 r.:

 • zajęcia zostaną odpracowane w trakcie wyjazdu naukowego do Muzeum Narodowego w Warszawie, który odbędzie się 24.05.2013 r. (wyjazd pociągiem o godz. 7:25). UWAGA: zbiórka na Dworcu PKP o godz. 7:00.

 

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 10.06.2013 r.:

 

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się 13.06.2012 r.:

 • Wpisy do indeksów (9:10-11:00 w CN-205)

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2013, godz. 08:49 - Aleksandra Dziak