1. Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.
  2. Laureaci i finaliści mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Kandydaci do Kolegium MISHuS zachowują powyższe uprawnienia przez dwa lata od roku udziału w olimpiadzie, jeśli ich dotąd nie wykorzystali w rekrutacji na jakikolwiek kierunek studiów.
  3. Laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunek studiów pokrywający się z przedmiotem olimpiady, a także na inne kierunki. Zestawienie olimpiad i konkursów wraz z kierunkami studiów, na które kandydaci na I rok przyjmowani są bez egzaminów, znajduje się poniżej.
  4. Przez finalistę rozumie się każdego uczestnika etapu centralnego olimpiady przedmiotowej.

 

Lista konkursów i olimpiad

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 11:16 - Magdalena Kargol