250213

Joanna Duda IV rok Prawa

Łk 6, 36-38

Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2013, godz. 08:34 - Anna Swęda