14.09.2018 - 30.06.2020

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

23.07.2019 - 30.08.2019

Szkoła Doktorska - Egzamin B2

mari-helin-38313-unsplash

Odpowiadając na Państwa prośby, dotyczące możliwości uzyskania

certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2,

stanowiącego jeden z dokumentów niezbędnych przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej,

uprzejmie informuję, że w dniu 5 września

Akademickie Centrum Językowe przy Fundacji Rozwoju KUL przeprowadzi egzamin dla osób, które takiego dokumentu nie posiadają.

 

Koszt egzaminu dla osób nie biorących udziału w kursie przygotowawczym: 50,00 zł

Zapisy do dnia 30 sierpnia za pośrednictwem FORMULARZA

 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie SPNJO (226 GG; 445 42 29; spnjo@kul.pl)

Naukowcy zbadali młodych ludzi z 28 państw.

Sprawdź, jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy.