Dofinansowaniem mogą być objęte projekty przewidujące wdrożenie w samorządach województw systemu monitorowania polityk publicznych w tym, w szczególności poprzez wzmocnienie potencjału: analitycznego, organizacyjnego, technicznego.

 

Alokacja konkursu wynosi 32 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 85%.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 1 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r.

 

Komisja Oceny Projektów rozpocznie pracę 15 maja 2013 r.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są samorządy województw, w tym w partnerstwie m.in. z uczelnią wyższą.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu i kryteriów konkursowych znajdują się w dokumentacji konkursowej: dokumentacja_konkursowa.pdf

 

Strona www z informacją o konkursie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2013, godz. 15:59 - Kamil Dębiński