Przedstawiamy podstawowe informacje na temat konkursów na projekty realizowane na obszarze całego kraju, które zostaną ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013.

 

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej - Priorytet III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty”

DO POBRANIA Plan_dzialania_Priorytet_III.pdf

 

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Priorytet IV PO KL „Szkolnictwo wyższe i nauka”

DO POBRANIA Plan_dzialania_Priorytet_IV.pdf

 

 

Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Priorytet V PO KL „Dobre rządzenie”

DO POBRANIA Plan_dzialania_Priorytet_V.pdf

 

Szczegółowe informacje zostaną podane dopiero przy ogłoszeniu konkursu w tzw. dokumentacji konkursowej, dlatego już teraz zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursów, aby dobrze i terminowo przygotować projekt.

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt z pracownikami Działu Koordynacji Programów Europejskich:

 

dr Kamil Dębiński - Kierownik Działu (e-mail: kamil.debinski@kul.lublin.pl)

mgr Anna Marzec

dr Marzena Kruk

dr Anna Przybyła

dr Monika Krajewska

 

Zapraszamy osobiście lub telefonicznie:

pok. 201 Collegium Norwidianum - tel: 81 4445 42 82 w godzinach 8:00-16:00.

oraz pok. 100 w Głównym Gmachu KUL - tel: 81 4445 41 66 w godzinach 8:00-16:00.

Autor: Monika Krajewska
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2013, godz. 11:00 - Kamil Dębiński