iskra

adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej

Instytut Psychologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

justyna.iskra@kul.lublin.pl

 

Zainteresowania

 • współczesne typologie charakterologiczne, empiryczne badania charakteru;
 • jakościowe analizy doświadczeń osobowych dotyczących między innymi aktualizacji siebie, przyjaźni, cierpienia;
 • kompetencje osobowe jako podstawa kształtowania dojrzałych relacji międzyludzkich;
 • prężność osobowa;
 • jakość życia. 

 Publikacje  

J. Iskra (1998):  „Koncepcja zdrowia psychicznego w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego". W: Z. Uchnast (red.). Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń.  Lublin: TN KUL.

 J. Iskra (1998):  „Stopień otwartości na doświadczenie a obraz siebie młodzieży artystycznie uzdolnionej".  Roczniki Psychologiczne, 1.

 J. Iskra (1998):   „Metody analizy twórczości artystycznej. Od interpretacji psychiatrycznej do hermeneutycznej". W: P. Francuz, P.Oleś, W. Otrębski (red.).  Studia z Psychologii w KUL. Lublin: RW KUL.

J. Iskra (2002):  „Jakościowa analiza zdarzeń życiowych przedstawionych w postaci utworów literackich jako sposób zrozumienia życia osobowego ich autora". W: M.Straś-Romanowska (red.). Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje.  Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

 J. Iskra (2002):  „Godność osoby w chorobie terminalnej". W: M.Stepulak (red.). Dylematy etyczno-zawodowe psychologa.  Lublin: TN KUL. 

 J. Iskra (2002):  „Manipulacja a dobro osobiste klienta". W: M.Stepulak (red.). Dylematy etyczno-zawodowe psychologa.  Lublin: TN KUL. 

 Z. Uchnast, J. Iskra (2003):  „Doświadczenie cierpienia: Jakościowa analiza zdarzeń życiowych". W: K.Krzyżewski (red). Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Z. Uchnast, J. Iskra (2004):  „Psychologiczna struktura doświadczenia cierpienia osobowego". W: R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon (red.). Wobec cierpienia. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

 J. Iskra (2005): „Doświadczenie czasu u studentów - jakościowa analiza raportów pisemnych". W:  P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.). Studia z Psychologii w KUL. Lublin: Wyd. KUL.

 J. Iskra (2006): "Psychological Qualitative Analysis of Students` Self-Reports on Lived Events of Time Experience". W: Z. Uchnast (red.). Psychology of Time. Lublin: Wyd. KUL.

 J. Iskra, M. Stojek (2007): "Doświadczenie strachu u policjantów będących w sytuacji zagrożenia". W:  P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.). Studia z Psychologii w KUL. Lublin: Wyd. KUL.

 J. Iskra (2008): "Obraz rodziny pochodzenia u studentów psychologii o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa". W: L. Golińska, B. Dudka (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

 Dydaktyka

 • Charakterologia: teorie i podstawy typologii - wykład
 • Charakterologia: kierunki empirycznych badań - wykład
 • Psychologia ogólna - wykład
 • Proseminarium z psychologii ogólnej
 • Konwersatorium z psychologii ogólnej - dla studentów MISH
 • Ćwiczenia z metod jakościowej analizy psychologicznej
 • Ćwiczenia z psychologii ogólnej

Kontakt

Katedra Psychologii Ogólnej (C-328)

Instytut Psychologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20 - 950 Lublin

telefon: (081) 445-3-328; e-mail: justyna.iskra@kul.lublin.pl

Autor: ACM
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017, godz. 09:50 - Mariola Łaguna