Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na konferencję naukową

 

Sztuka czy bluźnierstwo?

Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych

 

Dnia 12 kwietnia 2013 roku
Collegium Jana Pawła II KUL, sala 1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

10:00 – Powitanie gości – prof. dr hab. Edward Skrętowicz, kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

 

Część I. Tło aksjologiczne

Sesja 1 moderuje dr Filip Ciepły, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

 

10:15 – Spór o sztukę – pomiędzy moralnością a prawem
dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL, kierownik Katedry Filozofii Sztuki KUL

 

10:45 – Konsekwencje duchowe bluźnierstwa w wymiarze indywidualnym i społecznym – perspektywa teologii katolickiej  

o. dr hab. Aleksander Posacki SJ, prof. AI, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

11:15 – Przestępstwo bluźnierstwa w prawie kanonicznym
bp dr hab. Artur G. Miziński, kierownik Katedry Kościelnego Prawa Karnego KUL

 

11:35 – Odpowiedzialność artysty za przekaz twórczy

o. dr Cyprian Moryc OFM, Katedra Wiedzy o Sztuce KUL, historyk sztuki, malarz, prowadzi pracownię artystyczną i konserwacji zabytków, organizator plenerów malarskich i warsztatów pisania ikon

 

11:55 – Dyskusja

12:15 – Przerwa kawowa

 

Część II. Problemy prawne

Sesja 2 – moderuje dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

 

12:30 – Czy istnieje kontratyp sztuki?

dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

12:50 – Kontratyp sztuki w ocenie pełnomocnika procesowego

dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UG, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat

 

13:10 – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o przestępstwo obrazy uczuć religijnych

sędzia SN Wiesław Kozielewicz, przewodniczący Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego

 

13.30 – Dyskusja

13:50 – Przerwa obiadowa

 

Sesja 3 – moderuje dr Damian Gil, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

 

15:00 – Wolność twórczości artystycznej i ochrona przed obrazą uczuć religijnych w świetle Konstytucji RP

dr Przemysław Czarnek, Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL

 

15:15 – Bluźnierstwo w świetle standardów ochrony praw człowieka

dr Michał Skwarzyński, Katedra Praw Człowieka KUL

 

15:30 – Akt bluźnierczy w prawie europejskim

dr Dobrochna Bach-Golecka, Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

 

15:45 – Przestępstwo bluźnierstwa w doktrynie prawnej islamu

dr Jan Bury, Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

16:00 – Dyskusja

16:20 – Przerwa kawowa

 

Sesja 4 – moderuje dr Radosław Hałas, Katedra Prawa Karnego KUL

 

16:45 – Obowiązek szacunku dla przekonań religijnych odbiorców na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji

dr Lidia Jaskuła, Katedra Prawa Administracyjnego KUL

 

17:00 – Krytyka czy profanacja? Satyra i karykatura wobec wartości religijnych w świetle przepisów prawa prasowego

dr Filip Ciepły,Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

 

17:15 – Ciężar dowodu w sprawach karnych o czyny z obszaru granicznego sztuki i profanacji

dr Damian Gil, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

 

17:30 – Kontratypy pozaustawowe a zasada trójpodziału władzy

mgr Mirosław Kopeć, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

 

17:45 – Dyskusja

18:00 – Zakończenie konferencji

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 18:56 - Filip Ciepły