"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Od roku 2017 Przegląd Psychologiczny jest wydawany w dwu wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.
Więcej informacji w zakładce Informacje dla Autorów.

 


skanuj0003_400

Przegląd Psychologiczny

Organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Od roku 1999 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego są: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  

 

 

 

 

 

 

Przegląd Psychologiczny ONLINE!
Zapraszamy do korzystania z wersji elektronicznej czasopisma*

* dostępne artykuły od 1999 do 2018 roku po kliknięciu w tytuł artykułu


 ISSN 0048-5675
Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2019, godz. 14:06 - Barbara Cichy-Jasiocha