Zasady prenumeraty na rok 2019

 

członkowie PTP - 104,95 zł; instytucje i osoby nie należące do PTP - 119,70 zł.

 

Wpłaty na konto: Przegląd Psychologiczny

Bank PEKAO SA, III/O Lublin, nr 83 1240 2382 1111 0000 3926 1036

 

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJE:

Dział Marketingu i Kolportażu TN KUL

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

tel. 081 524 51 71

 

Zamówienia można złożyć listownie lub telefonicznie.

 

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2019, godz. 14:14 - Barbara Cichy-Jasiocha