Kierownik Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej Europejskiej w latach 1981-1987. Badacz sztuki średniowiecznej polskiej i europejskiej. Wybitny znawca miniatorstwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego. Kustosz Działu Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor prac magisterskich. Znakomity badacz i znawca ikonografii chrześcijańskiej pogłębianej o teksty patrystyczne i średniowieczne, studiowane w językach oryginalnych: greki, łaciny i hebrajskiego. Znawca szeroko pojętej kultury średniowiecznej, w której wyodrębniał rozpoznawane z doskonałym wyczuciem: funkcję i formę dzieł sztuki. Prowadził zajęcia dydaktyczne również w dziale sztuki średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie, wyjaśniał zagadnienia związane z konserwacją dzieł sztuki oraz ich funkcjonowaniem w muzeum. Uczył słuchania śpiewu i muzyki średniowiecznej oraz kontemplacji dzieł sztuki plastycznej i architektury. Profesor o nieposzlakowanej kulturze osobistej i ogromnej wrażliwości.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013, godz. 10:26 - Ireneusz Marciszuk