Gostkowski_1_500.jpg

 

 

Ur. 30 VIII 1885 r. w Dobczycach k. Krakowa, zm. 2 VII 1966 r. w Łodzi). Gimnazjum ukończył w Krakowie. W latach 1903-1906 odbył studia z dziedziny filologii klasycznej i archeologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod kierunkiem m.in. prof. Kazimierza Morawskiego, prof. Piotra Bieńkowskiego, a w latach 1909-1911 w Wiedniu u prof. E. Reischa i 1913-1915 w Berlinie u prof. U. Wilckana. W latach 1923-1924, dzięki stypendium Polskiej Akademii Umiejętności, przebywał we Francuskiej Szkole w Atenach u prof. Ch. Pickarda. Doktorat otrzymał w 1925 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1935 r. obronił habilitację (Kapłani i kapłanki w sztuce kreteńsko-mykeńskiej i greckiej, Wilno 1936). W latach 1929-1939 prowadził wykłady z archeologii klasycznej w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Podczas II wojny światowej prowadził działalność konspiracyjną na terenie Wilna (m.in. do końca 1939 r. kierował, z Bronisławem Swiątnickim ps. „Ojciec", grupą konspiracyjną „Komisariat Rządu", był żołnierzem Armii Krajowej, tajnie nauczał w Wilnie). Po wojnie w Uniwersytetcie Łódzkim w latach 1945-1950 kierował Katedrą Archeologii Klasycznej i ponownie, po jej reaktywowaniu (jako Katedrą Archeologii Śródziemnomorskiej), w latach 1957-1960. W latach 1950-1957 założył i był pierwszym kierownikiem Katedry Sztuki Starożytnej i Archeologii Klasycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (wykłady: historia i teoria sztuki świata antycznego, archeologia klasyczna, historia sztuki Islamu, Dalekiego i Bliskiego Wschodu, dydaktyka historii sztuki, wstęp do historii sztuki, historia doktryn artystycznych i lektura tekstów źródłowych). Najważniejsze publikacje: Pompeje (Lublin 1954); Sport w starożytności (Warszawa 1955).


 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

 

Gostkowski_2_500.jpg

 


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2013, godz. 14:15 - Ireneusz Marciszuk