Wyrazy radości i przywiązania z życzeniami owocnego pontyfikatu przesyłają Ojcu Świętemu

opiekunowie i studenci IV roku teologii z KUL-u. Wspieramy modlitwą.

 

*


Z okazji wyboru na Pasterza Kościoła świętego życzymy wielu sił, błogosławieństwa Bożego,

opieki Maryi, Królowej Polski i Matki Kościoła w pełnieniu obowiązków Namiestnika Chrystusa.

Wszystkie działania Waszej Świątobliwości będziemy wspierać modlitwą.


Studenci I roku Historii Sztuki KUL z opiekunką roku mgr A. Zinkiewicz

 

*


Ukochany Ojcze Święty! Pragniemy przekazać te słowa

wraz z ogromną radością i zapewnieniem o pamięci w modlitwie.


Opiekunowie i studenci I roku Teologii i Prawa Kanonicznego

 

*

 

Ojcu Świętemu w dniu tak radosnym dla wszystkich katolików w Polsce przesyłamy

wyrazy szacunku i najszczerszej synowskiej miłości. Wdzięczni Bogu modlimy się w intencji Ojca Świętego.


Studenci III r. Filozofii Teoretycznej KUL i opiekunka roku Urszula Żegleń

 

*

 

Beatissime Pater!
Z największą radością przyjęliśmy wiadomość, że Duch Święty uczynił

Waszą Świątobliwość Namiestnikiem Chrystusa. Zapewniamy o naszym wsparciu gorącą modlitwą.


Opiekunowie i studenci I roku Filozofii Teoretycznej KUL

 

*

 

Zjednoczeni w radości wspierać będziemy wiernie modlitwą

Waszą Świątobliwość w pełnieniu zadania Sługi Sług Bożych.


Szczęśliwa, choć osierocona Katedra i Seminarium Etyki KUL