Nasz Profesor Papieżem!

 

Wiadomość o wyborze na papieża Profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Metropolity Krakowskiego Karola Kardynała Wojtyły została przyjęta na Uczelni z ogromną radością i entuzjazmem. Spontaniczna radość młodzieży znalazła swój wyraz już w poniedziałek wieczorem, kiedy to po pierwszym komunikacie radiowym i telewizyjnym studenci z Domu Akademickiego przy ul. Sławińskiego ruszyli w pochodzie ze sztandarem i śpiewem do Kościoła Akademickiego przy ul. Nowotki. Wiwaty trwały niemal do białego świtu, a i rano - mimo nieprzespanej nocy - w całym Uniwersytecie wyczuwało się nastrój podniecenia i radości. Gmach Uczelni udekorowano flagami i transparentami: „Nasz Profesor Papieżem”, w gablotach pojawiło się natychmiast kilkadziesiąt różnych zdjęć Karola Kardynała Wojtyły. Jeden z portretów przybrano wiązanką kwiatów. W celu przybliżenia sylwetki Ojca Świętego wywieszono w hallu artykuł Jego ucznia i najbliższego współpracownika ks. doc. dra hab. Tadeusza Stycznia pt.: Karol Kardynał Wojtyła. Myśliciel i uczony. Z dzienniczka ucznia, współpracownika przy Katedrze Etyki KUL i... krakowiaka. Artykuł został napisany jeszcze w 1977 r. specjalnie do „Biuletynu Informacyjnego”.
O godzinie 15.00 odbyło się nadzwyczajne, uroczyste posiedzenie Senatu Akademickiego. Senat postanowił wybić specjalny medal upamiętniający wybór Profesora KUL-u na papieża. Uchwalono również, że Ojciec Święty będzie pierwszą osobą, której zostanie wręczony medal „Za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” wybity z okazji 60-lecia Uczelni. Do Rzymu na intronizację Jana Pawła II udaje się delegacja KUL-u w składzie: ks. prof. dr Mieczysław A. Krąpiec - rektor KUL, prof. dr Stefan Sawicki - prorektor, ks. prof. dr Stanisław Kamiński - dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, ks. doc. dr hab. Tadeusz Styczeń - kierownik Katedry Etyki.


Z okazji wyniesienia profesora KUL Kardynała Karola Wojtyły do godności papieskiej została odprawiona 19 X 1978 r. Msza Święta koncelebrowana, w czasie której homilię wygłosił o. rektor prof. Mieczysław A. Krąpiec.


Wielu pracowników naukowych i studentów, a także poszczególne katedry i sekcje wysłały do Ojca Świętego telegramy gratulacyjne i listy. Wielki Kanclerz KUL oraz Rektor Uczelni wysłali oficjalną depeszę:
„Katolicki Uniwersytet Lubelski składa Bogu dziękczynienie za wybór swego profesora na Najwyższego Kapłana i prosi usilnie Pana za pośrednictwem Maryi o zdrowie i szczęśliwe pasterzowanie Głowy Kościoła jako Jana Pawła II. Najwyższemu Kapłanowi - uczestnicząc w radości wszystkich Polaków - wyraża swe synowskie posłuszeństwo, zarazem prosi o Apostolskie Błogosławieństwo dla wspólnego dobra Kościoła powszechnego”.


Rektor KUL, ks. prof. dr M. A. Krąpiec, wydał także specjalne oświadczenie dla prasy.


Na Uczelnię nadchodzą liczne telegramy z zagranicy z prośbą o udostępnienie artykułów i książek Papieża. Wielu dziennikarzy zagranicznych przeprowadza wywiady z profesorami KUL-u i kompletuje z archiwum Uczelni zdjęcia Ojca Świętego.


W dniu rozpoczęcia konklawe 14 X 1978 r. - prawie 400 uczestników KUL-owskiej pielgrzymki wdzięczności na Jasną Górę za 60 lat Bożej opieki nad Uniwersytetem, z Wielkim Kanclerzem KUL-u ks. bpem Bolesławem Pylakiem i Senatem Akademickim na czele - odbyło się w godzinach wieczornych czuwanie przed obrazem Pani Jasnogórskiej w intencji pomyślnego wy¬boru papieża. Modlitwom w tej intencji przewodniczył ks. bp Stefan Bareła.