dr Elżbieta Talik,  adiunkt  

e-mail: etalik@kul.pl

  

 

 

Zainteresowania naukowe:

 

Zagadnienia z pogranicza psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii religii i psychologii osobowości, a w szczególności: specyficzne stresory oraz strategie radzenia sobie w różnych okresach rozwojowych, włączanie religii w proces radzenia sobie ze stresem; konstruktwna i destrukcyjna rola religijności w życiu człowieka; pozytywne aspekty negatywnych wydarzeń życiowych (stres, kryzys, trauma); kształtowanie się tożsamości w okresie dorastania; preorietnacja zawodowa u młodzieży.


 


 

Wykształcenie:

  1. 1994-1998 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

  2. 1998-2003 Studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,  w Instytucie Psychologii KUL, specjalizacja: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii

  3. 2003 Dyplom ukończenia studiów psychologicznych (z wyróżnieniem); uzyskanie tytułu magistra psychologii. Temat pracy magisterskiej: Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym

  4. 2003- 2007 Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii KUL; seminarium z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

  5. 2005.12.15 Otwarcie przewodu doktorskiego. Temat pracy doktorskiej: Religijne i poza- religijne strategie radzenia sobie a poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej u młodzieży

  6. 2008.03.06. Publiczna obrona pracy doktorskiej.  

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 20:49 - Elżbieta Talik