kliknij, aby pobrać plakat w pliku jpg

 

Katedra Filozofii Kultury oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" i Gilson Society (USA) zapraszają 24 kwietnia 2013 na sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu" pt. "Edukacja na rozdrożu".

 

«PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU»

Edukacja na rozdrożu

24 kwietnia 2013 (środa)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Sympozjum międzynarodowe

EDUKACJA WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE ZACHODNIEJ

(Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

 

 • 10.00 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL
 • 10.10-10.40 prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Po co edukacja? Spór o ludzką naturę
 • 10.40-11.15 prof. Curtis HANCOCK (Rockhurst University, USA) – Homeschooling and the Struggle to Safeguard the Family (Nauczanie domowe i walka o ochronę rodziny)
 • 11.15-11.45 Dyskusja
  • 11.45-12.00 Przerwa na kawę
 • 12.00-12.45 prof. Thomas A. MICHAUD (West Liberty University, USA) – Philosophical Reflections on the „New Progressivism” in Education (Filozoficzne refleksje nt. „nowego progresywizmu” w edukacji)
 • 12.45-13.30 O. dr Zdzisław KLAFKA (Rektor WSKSiM, Toruń) – Jaka rola i szanse dla uczelni katolickich?
 • 13.30-14.00 Dyskusja
  • Przerwa na obiad: 14.00-15.00

 

Sympozjum ogólnokrajowe

NIEPRZEMIAJĄCA ROLA PRAWDY W EDUKACJI

OBRADY W SEKCJACH (15.00–17.00)

I. O personalizm w edukacji

 • 15.00-15.25 Dr Barbara KIEREŚ (KUL) – Personalizm jako odpowiedź na antyedukację
 • 15.25-15.50 Dr Tomasz STĘPIEŃ (Politechnika Wrocławska) – Feliks Koneczny i Anton Hilckman o edukacji
 • 15.50-16.15 Dr Imelda CHŁODNA (KUL) – Edukacja w cywilizacji łacińskiej
 • 16.15-17.00 Dyskusja

 

II. O suwerenność uniwersytetu

 • 15.00-15.25 Dr hab. Marek REMBIERZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Etos i autonomia uniwersytetu
 • 15.25-15.50 Dr Mikołaj KRASNODĘBSKI (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku) –
 •  Kultura klasyczna podstawą suwerenności duchowej uniwersytetu
 • 15.50-16.15 Dr hab. Piotr MAZUR (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Aktualność M. A. Krąpca idei uniwersytetu
 • 16.15-17.00 Dyskusja

 

III. Edukacja domowa w Polsce

 • 15.00-15.25 Prof. dr hab. Mieczysław RYBA (KUL) – Tradycja nauczania domowego w Polsce
 • 15.25-15.50 Dr Paweł ZAKRZEWSKI (Szkoły Salomon, Gimnasio Virtual San Francisco) – Fenomen edukacji pozaszkolnej
 • 15.50-16.15 Dr Marzena ZAKRZEWSKA, Jacob MARTIN, Piotr HABRZYK – Nauczanie domowe w praktyce
 • 16.15-17.00 Dyskusja

 

PANEL DYSKUSYJNY (17.00–19.00; Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

 • 17.00-17.30 ks. prof. dr hab. Tadeusz GUZ (KUL) – „Krytyka negatywna” jako istota edukacji neomarksistowskiej
 • 17.30-18.00 prof. dr hab. Henryk KIEREŚ (KUL) – Utopie jako zagrożenie dla edukacji
 • 18.00-18.30 ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Metafizyka realistyczna podstawą zdrowej edukacji
 • 19.00 Zamknięcie Sympozjum

 

 

Autor: Ewa Grygierzec
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2013, godz. 09:10 - Andrzej Zykubek