PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2013, TOM 56, NR 2

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2013, Vol. 56 (2)

 

Numer tematyczny
"Aktualność myśli psychologicznej Mieczysława Kreutza"

Redaktorzy numeru: Jerzy Marian Brzeziński, Dariusz Doliński, Tadeusz Tyszka

 

Thematic Issue

The relevance of Mieczysław Kreutz’s psychological thought

Editors of the Issue

Jerzy Marian Brzeziński, Dariusz Doliński, Tadeusz Tyszka

 


1. Mieczysław Kreutz – propagator introspekcji i krytyk teorii testów z refleksją osobistą w tle

Jan Strelau

Mieczysław Kreutz – a promoter of introspection and a critic of the test theory with personal reflection in the background

 

2. Czy psychologia może się obejść bez introspekcji? Wrocławskie czasy profesora Mieczysława Kreutza
Iwona Koczanowicz-Dehnel, Leszek Koczanowicz

Can psychology get along without introspection? Professor Mieczysław Kreutz in his Wrocław times

 

3. Dlaczego i jak Mieczysław Kreutz chciał „przywrócić metodzie introspekcyjnej należne jej w psychologii miejsce”

Ryszard Stachowski

Why and how Mieczysław Kreutz wanted “to restore the method of introspection to its rightful place in psychology”

 

4. Mieczysława Kreutza obrona introspekcji: „łabędzi śpiew” czy obietnica lepszej przyszłości?
Bartłomiej Dobroczyński

Mieczysław Kreutz’s defense of introspection: A “swan song” or a promise of its better future?

 

5. Psychologia Mieczysława Kreutza: zapoznane idee czy uniwersalny wkład do nauki?
Piotr K. Oleś, Dariusz Doliński

Mieczysław Kreutz’s psychology: Familiar ideas or a universal contribution to science?

 

6. Mieczysława Kreutza Zmienność rezultatów testów – czytana raz jeszcze

Jerzy Marian Brzeziński

A re-reading of Mieczysław Kreutz’s Variablity of test scores

 

7. Powrót do pojęcia „siły woli” w teorii podejmowania decyzji

Tadeusz Tyszka

The comeback to the notion of willpower to decision theory

 

8. Recenzje


Reviews

 

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:39 - Barbara Cichy-Jasiocha