Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: 

  1. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  2. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. 

Grupa docelowa:

Wsparcie w projektach może zostać skierowane wyłącznie do osób w wieku 50+.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 2.500.000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 22 kwietnia 2013 r.  do 10 czerwca 2013 r. w godzinach pracy Urzędu, od 730 - 1530 w siedzibie:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
ul. płk L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w  Oddziałach Zamiejscowych WUP:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 21 maja 2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 10.00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Integracji Społecznej, ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Integracji Społecznej, ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

 

Dokumentacja konkursowa - konkurs zamknięty nr 28/POKL/7.2.1/2013

DK_28-7.2.1.zip

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013, godz. 09:28 - Anna Przybyła