Począwszy od maja Prof. Andrzej Sękowski i o.dr Waldemar Klinkosz biorą udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Personality Profiles of Ages accross Cultures: Informant Ratings of Adolescent Individual and Nations. program kordunują Robert R. McCrae i Filip De Fruyt.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2007, godz. 13:22 - Ewelina Soszyńska