I SWIP 

 

W Kazimierzu Dolnym odbyło się 1. Seminarium Wyjazdowe Instytutu Psychologii KUL. Było ono okazją do dyskusji nad nowymi projektami badawczymi i pomysłami na nie. Podczas Seminarium zaplanowano dużo czasu na dyskusje i rozmowy. Wszystko po to, żeby lepiej wykorzystać potencjał, który tkwi w naszym środowisku.

Jednym ze współorganizatorów był Paweł Stróżak. Spośród pracowników katedry prezentacje przedstawili: Bibianna Bałaj - Procesy oddolne i odgórne w kierowaniu uwagą wzrokową warunkujące odbiór estetyczny obrazów statycznych, Madga Szubielska - Rozwój funkcji symbolicznej u dzieci i młodzieży niewidomej oraz Mariusz Wołońciej - Paremiologiczne aspekty pamięci kulturowej organizacji.

 

Galeria

Autor: Bibianna Bałaj
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2013, godz. 12:19 - Piotr Francuz