Ur. 29 XI 1933 r. w Kowlu. Maturę zdał w 1951 r. w Chełmie w Liceum im. Stefana Czarnieckiego. W tym samym roku rozpoczął studia z historii sztuki na KUL. W latach pięćdziesiątych był związany z lubelską Grupą Zamek. W 1963 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim u prof. Władysława Tomkiewicza. Pracował w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL jako asystent potem adiunkt w latach 1960-1967, a następnie w Pracowni Konserwacji Zabytków w Lublinie. Od 1972 r. był wicedyrektorem Pracowni Konserwacji Zabytków w Kielcach. W 1978 r. objął kierownictwo Zamku w Niedzicy.

 

I.R.

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)


 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 16:00 - Ireneusz Marciszuk