• Bednarek J., Lublina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.
 • Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.
 •  Bizon Wojciech, Obiekty multimedialne – wyznaczniki dobrego kursu internetowego, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/78.
 • Bizon Wojciech, Obiekty multimedialne – wyznaczniki dobrego kursu internetowego, [online]  http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=78
 • Bryzek Renata, Prezentacja multimedialna na lekcjach języka polskiego,[w:] e-polonistyka, red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 195 - 205.
 • Chrząszcz A., J. Marković, e-Portfolio: nowy sposób na to, jak dokumentować i obserwować uczenie się, [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, X Ogólnopolska Konferencja naukowa. Materiały Konferencyjne, Kraków, 19-20 kwietnia 2007, [online:] http://pl.cel.agh.edu.pl/repozytorium/eportfolio.pdf, [dostęp: 2013-04-08].
 • Czarkowski J.J., Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu, „Trendy” 2/2012, [online:] http://www.bc.ore.edu.pl/Content/339/Trendy+2+z+2012_J.+Czarkowski.pdf, [dostęp: 2013-04-08].
 • Czekan D., Systemy wideokonferencyjne jako efektywne narzędzia edukacji na odległość, „E-mentor” 2005, nr 1.
 • Dąbrowski M., E-learning 2.0 – technologia i praktyczne wdrożenia, „E-mentor” 2008, nr 1.
 • Dąbrowski M., Zając M.[red.], E- learning – narzędzia i praktyka, Warszawa 2012
 • Dąbrowski M., Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online, E-mentor 2004, nr 4, [online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/70 [dostęp: 10.04.2013]
 • Dobrowolski J., Tutor i uczeń w e-nauczaniu, „Języki Obce w Szkole” 2006, nr 2.
 • Dziak A., Programy multimedialne w edukacji polonistycznej, [online:] https://www.kul.pl/files/154/e-polonistyka.pdf, [dostęp dn. 2013-04-09]
 • Dziak Aleksandra, Programy multimedialne w edukacji polonistycznej [w:] e-polonistyka, red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 207-216.
 • Efektywna współpraca nauczyciela z uczniami, http://dziecko.wieszjak.pl/dysleksja/204846,Efektywna-wspolpraca-nauczyciela-z-uczniami.html [dostęp dn. 9.04.2013].
 • E-learning w kształceniu akademickim, pod red. M. Dąbrowskiego i M. Zając, [online:] http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja_2.pdf.
 • Fatyga A., Treści polonistyczne wobec zagadnień związanych z technologią informacyjną (TI) – z perspektywy nauczyciela gimnazjum i liceum, [w:] e-polonistyka 2, pod red. A. Dziak, S. J. Żurka, Lublin 2013.
 • Fazlagić J., Charakterystyka pokolenia Y, „E-mentor” 2008, nr 3.
 • Furgoł S., L. Hojnacki, Zdalne nauczania na odległość ręki – miejsce zdalnego nauczania w szkolnym procesie dydaktycznym, [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy, red. J. Migdałek, B. Kędzierska, Kraków 2003.
 • Gajek E., eTwinning przykładem e-learningu w oświacie, „E-mentor” 2007, nr 2.
 • Hendzel J., Uczymy się blogując, „E-mentor” 2007, nr 4.
 • Hojnacki Lechosław, Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/239.
 • http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/635, [dostęp dn. 2013-04-09]
 • http://www.learning.pl, [dostęp dn. 2013-04-09]
 • Kisielewska J., Metodyka tworzenia kursów e-learningowych dla nauczycieli na przykładzie projektu „e-Teacher”, [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kompetencje i standardy kształcenia, red. J. Migdałek, M. Zając, Kraków 2006.
 • Komputer – współczesne narzędzie pracy nauczyciela, red. Z. Płoszyński, A. Patryn, Słupsk 2003.
 • Kowalczuk M., Jak wykorzystać filmy TED do nauki (auto)prezentacji)?, [online:] http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/2212-jak-wykorzystac-filmy-ted-do-nauki-autoprezentacji, [dostęp: 2013-04-08].
 • Latoch-Zielińska Małgorzata, e-Kształcenie – nowe możliwości polonistyki [w:] e-polonistyka, red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 217-229.
 • Lubina E., Zmiany funkcji nauczyciela w nauczaniu na odległość, [on-line]  http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/80 , [dostęp: 4.04.13]
 • Majcherczyk A., Szkolna polonistyka w dobie mediatyzacji i technologizacji
 • Mieszkowska J., M. Skład, Portret uczestnika kursów i internetowych – dla kogo nauka przez Internet jest najlepsza, „Edukacja” 2004, nr 3.
 • Morbitzer J., Technologia informacyjna – kontekst zagrożeni owy, [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji, red. J. Migdałek, B. Kędzierska, Kraków 2002.
 • Od teatru żaków do Internetu. O edukacji humanistycznej w szkole, red. B. Myrdzik, Lublin 2003.
 • Osiński Z., Polskie internetowe serwisy edukacyjne - czy służą edukacji?[online:]
 • Ostrowicki Michał, Dydaktyka w środowisku elektronicznym 3D, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/614.
 • Pabisek M., Uratowanie przez uwspółcześnianie, czyli multimedialny blask lektur, [w:] Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2010.
 • Penkowska G., Metoda projektów w kształceniu na odległość, [w:] Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2004.
 • Przybyła W., Filologia polska a e-learning,[on-line] http://www.e-edukacja.net/osma/referaty/Sesja_2c_3.pdf [dostęp: 4.04.2013].
 • Przybyła W., M. Ratalewska, Zalety i ograniczenia e-learningu, [w:] W. Przybyła, M. Ratalewska, Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe, Warszawa 2012, 15-19;
 • Rusek M., Przed monitorem i z książką. Polonistyczna edukacja w dobie multimediów, [w:] Szkolne spotkania z lekturą, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2007.
 • Rzeźnik M., Nauczanie w klasie wirtualnej i tradycyjnej – porównanie,[online:] http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja_2.pdf, [dostęp dn. 2013-04-09]
 • Schemat formularza WebQuestu w formie strony internetowej, [online]  http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/efs
 • Siemieniecka-Gogolin D., Specyfika procesu nauczania przez Internet a twórczy nauczyciel, „Pedagogika Mediów” 2006, nr 1/2.
 • Strykowski W., Edukacyjne walory Internetu, [on-line] http://www.brpd.gov.pl/strykowski.html [dostęp: 4.04.13]
 • Szafraniec Marek, WebQuest jako interaktywna metoda kształcenia uczniów i dorosłych na odległość [w:] e-polonistyka, red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 241-250.
 • Szymoniak M., Uczeń w sieci, czyli o praktycznym wykorzystaniu metody webquestu w edukacji polonistycznej, [w:] Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
 • Ślósarz A., Szkolny polonista wobec imperium ekranów, [w:] e-polonistyka,  pod red. A. Dziak, S. J. Żurka, Lublin 2009
 • Tapscott Don, Pokolenie sieci uczy się – nowe spojrzenie na edukację [w:] tenże Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, przeł. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 215-259.
 • Wobalis Mirosław, e-Podręcznik do języka polskiego,[w:] e-polonistyka, red. Aleksandra Dziak, Sławomir Jacek Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 185 - 193.
 • Zając M., Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, [online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/69, [dostęp: 10.04.2013].
 • Zając M., E-learning „szyty na miarę”, czyli o indywidualizacji w nauczaniu online, „E-mentor” 2006, nr 5.
 • Zając M., E-learning z perspektywy nauczyciela, „E-mentor” 2004, nr 3.
 • Zając Maria, Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, [online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=69
 • Żurek Elżbieta, Sztuka prezentacji czyli jak przemawiać obrazem, Poltext, Warszawa 2006.

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2013, godz. 15:01 - Aleksandra Dziak