NOWY KIERUNEK STUDIÓW!!!

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

PO RAZ PIERWSZY W LUBLINIE!!!

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL zaprasza od roku akademickiego 2013/2014 na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Rozpoczynamy kształcenie zarówno na poziomie I stopnia (w ramach studiów licencjackich) oraz II stopnia (w ramach studiów magisterskich).

 

Jest to pierwszy tego typu kierunek studiów w Lublinie. Studia mają charakter interdyscyplinarny i w wielowymiarowym zakresie przygotowują do podjęcia zadań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Studia w istotny sposób poszerzają zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego, uzupełniając je o treści międzynarodowe. Współczesne bezpieczeństwo państwa jest bowiem ściśle powiązane z otoczeniem zewnętrznym.

 

W trakcie studiów studenci wyposażeni zostaną w niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do realizacji wielowymiarowych zadań i przedsięwzięć zarówno na poziomie narodowym, jaki i międzynarodowym.

 

Więcej informacji

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2013, godz. 18:22 - Lech Jańczuk