autor: I .  Koзак, В. Парпан

 

tytuł: Екологічне моделювання із застосуванням програми STELLA.
wydawnictwo: Плай
miejsce wydania: Івано-Франківськ
data wydania: 2009
liczba stron: 189
numer ISBN: 978-966-640-260-1

 

  

SPIS TREŚCI

Wstęp

11

Rozdział 1. Charakterystyka programu STELLА

14

1.1. Dynamika systemów – podstawa  programu STELLА

14

1.2. Przesłanki historyczne powstania programu STELLА

16

1.3. Zastosowanie programu STELLА w procesie nauczania

19

Rozdział 2. Wpisywanie danych i praca z programem  STELLА 

27

2.1. Dane wizualne

27

2.2. Dane matematyczne

32

2.3. Prognoza w postaci wykresów

50

2.4. Prognoza w postaci tabel

53

Rozdział 3. Model osobnika

56

Rozdział 4. Model dydaktyczny populacji abstrakcyjnej

60

Rozdział 5. Modele zmian liczebności populacji zwierząt w Karpatach

85

Rozdział 6. Modele zmian liczebności populacji człowieka

98

Rozdział 7. Abstrakcyjny model drapieżnik-ofiara

108

Rozdział 8. Abstrakcyjny model rośliny - zwierzęta

114

Rozdział 9. Modelowanie procesów w ekosystemach leśnych Karpat

126

9.1. Model sukcesji

126

9.2. Model trzebieży

133

9.3. Ogólny model powstania materii organicznej w bukowym ekosystemie leśnym

 

136

Rozdział 10. Modelowanie stanów pokrywy biogeocenotycznej z zastosowaniem procesów dyskretnych

          141

10.1. Modelowanie dwóch uproszczonych stanów

141

10.2. Modelowanie powyżej dwóch stanów

147

10.3. Modelowanie stanów za pomocą automatów komórkowych

153

Rozdział 11. Modelowanie stabilności ekologicznej w warunkach rozwoju turystyki

 

161

Rozdział 12. Ekologiczno-ekonomiczny model rozwoju regionu

165

Rozdział 13. Perspektywy rozwoju modelowania z zastosowaniem  STELLi

170

Załączniki

173

Literatura

180

Ukraińsko-Angielsko-Polski słownik terminów zastosowanych w książce

184

 

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015, godz. 14:27 - Adam Stępień