W imieniu Katedry Literatury Staropolskiej KUL zapraszamy na dziesiąte posiedzenie z cyklu spotkań naukowych Convivium poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych. Prof. dr hab. Paweł Matyaszewski (IFR KUL) wygłosi referat Polskie tłumaczenia dzieł Monteskiusza w XVIII wieku. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 15.00 (sala C-220, Instytut Jana Pawła II). Serdecznie zapraszamy.

Convivium 10.doc

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013, godz. 21:41 - Edyta Kociubińska