13 lutego 2013r. zostało otwarte w KUL akredytowane Centrum egzaminacyjne Uniwersytetu w Perugii (Centro Valutazione Certificatione Linguistiche, Università per Stranieri di Perugia). Centrum przeprowadza sesje egzaminacyjne w zakresie języka włoskiego, mające na celu uzyskanie certyfikatu z języka włoskiego ogólnego (CELI) i biznesowego (CIC) na różnych poziomach biegłości językowej (A1-C2). Więcej: Centrum Egzaminacyjne CERTIT

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013, godz. 17:48 - Edyta Kociubińska