• Dyrektor Instytutu (od 2005-10-01 do 2006-10-31)
  • Kierownik Katedry (od 1996-04-01)

W Instytucie Historii Sztuki KUL (początkowo w Sekcji) pracuje od roku 1974; ur. 5 stycznia 1950 roku; w latach 1967-1973 odbyła studia w zakresie archeologii śródziemnomorskiej w Uniwersytecie Warszawskim – zakończone pracą magisterską pt. Fryz z ptakami z pierwszej Katedry w Faras (promotor: prof. Kazimierz Michałowski); ukończyła (1984-85) podyplomowe studium w dziedzinie archeologii chrześcijańskiej w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie (licencjat i praca pt. Due temi pittorici di Buon Pastore e di Giona nelle catacombe in Roma; promotor: prof. A. Recio Veganzones); tytuł doktorski uzyskała na podstawie rozprawy Motywy ikonograficzne malowideł przedkonstantyńskich w chrześcijańskich katakumbach Rzymu (promotor: prof. Barbara Filarska); w roku 1994 opublikowała rozprawę habilitacyjną Vestigia christianorum. Świadectwa obecności chrześcijan w Rzymie przedkonstantyńskim i uzyskała tytuł doktora habilitowanego; rok później otrzymała tytuł profesora KUL; od roku 1995 pełni funkcję kierownika Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej.


Prowadzi wykłady i seminaria z zakresu historii sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej.

Jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN i Rady Naukowej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, a także kierownikiem działu Archeologii Chrześcijańskiej w redakcji Encyklopedii Katolickiej.


Ma cztery córki i trzynaścioro wnuków.

 


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017, godz. 13:56 - Ireneusz Marciszuk