Dla zapewnienia wysokiej jakości badań naukowych, co potwierdziła ocena parametryczna za lata 2005-2009, a także na potrzeby umiędzynarodowienia wyników badań, przyjęty został "Regulamin przyznawania jednorazowego wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Filozofii KUL wypłacanego z tytułu podejmowania działań projakościowych", którego celem jest nagrodzenie autorów najlepszych artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w obcojęzycznych periodykach naukowych, w szczególności znajdujących się w bazach Journal Citation Reports (JCR) oraz European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz autorów monografii przygotowywanych w językach kongresowych.

 

Dokumenty:

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2013, godz. 16:16 - Anna Starościc