Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera zorganizowały seminarium naukowe pt. „Rola religii (Kościoła katolickiego) w procesie integracji europejskiej. Perspektywa Polski i Niemiec”.

 

Plakat informacyjny

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2013, godz. 21:58 - Lech Jańczuk