Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r., za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL.

6 czerwca uroczystego wręczenia orderu, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonała Wojewoda Lubelski prof. Jolanta Szołno-Koguc.