Katedra Prawa Wyznaniowego zaprasza studentów administracji do udziału w otwartym seminarium naukowym nt. aktualnych zagadnień w działalności wyznaniowej administracji rządowej, które odbędzie się z udziałem pracowników Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniu 5 czerwca 2013 r. (środa) w Collegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1, w Auli CI-300, od godz. 13.30.

W spotkaniu udział wezmą:

- mgr Monika Piszcz-Czapla, Naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego DWRMNE

- mgr Mariusz Radajewski, Naczelnik Wydziału Rejestru oraz Obsługi Organizacyjno-Administracyjnej DWRMNE

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2013, godz. 23:50 - Marta Ordon